Salus

Det latinska ordet Salus betyder hälsa, välbefinnande, blomstrande.

År 1916 grundade Salus.

Dagens diskussion om hållbar användning av jordens resurser är densamma som vår övertygelse att människan och naturen är jämbördiga partner och beroende av varandra. Salus begreppet sund livsstil har alltid varit i centrum, högaktning för naturen och människans välfärd går hand i hand.


checkout Till Kassan