Smart Breahte - Andas dig frisk

Smart Breahte - Andas dig frisk

Syret vi andas går ut i blodet till cellerna. Men för att syret ska kunna släppas av i cellerna behövs kolsyra. Och det styrs i sin tur av mängden koldioxid.

När vi är 20 år så har vi fullt tillräckligt med koldioxid för att cellerna ska få sitt syre. Men vid 50-årsålderna börjar det bli sämre. Syresättningen i kroppen minskar, och cellerna kan skapa allt mindre energi. Körtlar och organ blir svagare, minskar kroppens läknings- och prestationsförmågor.

Regelbunden träning motverkar detta, men det finns en annan möjlighet!

Med hjälp av andningsövningar skapar man hypoxi (brist på syre), hyperkapni (överskott på koldioxid) och ökar lungornas kapacitet vilket gör att man successivt stärker kroppen och förbättrar sin hälsa. Bara genom att öka syreupptaget i cellerna får man en mängd positiva hälsoeffekter på köpet! Mängden fria radikaler minskar, prestationsförmågan och energinivån ökar, blodcirkulationen förbättras, man balanserar psyket och får en högre stresstålighet med tiden.

Detta är bara en del av alla effekter som riktig andning har på din hälsa.

För dig som idrottar så kan man säga att Smart Breathe är ”höghöjdsträning på burk”.
Du får ökad styrka, uthållighet och kondition.