Jabu´she

Jabu'she har kännbar mätbar och klart synlig effekt. Jabu'she är svenskproducerad och innehåller som främsta ingrediens den patenterade formulan QAL-100.

Denna formula har under ledning av ett svenskt forskarteam genomgått en omfattande klinisk prövning. Studien med tillhörande prövningsplan, syfte och information till deltagarna har granskats och godkänts av forskningsetiska kommittén vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm, 2001. Studien har publicerats i den renommerade medicinska tidskriften, British Journal of Dermatology (grundad år 1888) 2003:149:841-849.


checkout Till Kassan