Lägg i önskelista


Artikelnummer:
518928

Hypermin 60t

199 kr
stockstatus Finns i lager
Tillfälligt slut, åter i lager inom några dagar vid beställning
stockstatus .
  Lägg i varukorg »
stockstatus Finns ej i lager
Produktbeskrivning:
Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.

Innehåll
1 tablett innehåller:
Hypericum perforatum L. (johannesört), ört extrakt 40-73 mg.

Mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, polysackarid från soja och hydrogenerad bomullsfröolja.

Vid tillverkning av en tablett åtgår ca 0,7-1,3 g färsk johannesört motsvarande 0,16-0,33 g torkad ört.

Verkningssätt
Milt stämningshöjande, rogivande.

Skall inte användas
Hypermin skall inte användas under samma tidsperiod som andra läkemedel (Se Vad ska du undvika när du använder Hypermin?)

Försiktighet
Kontakt med läkare bör ske om försämring av symptom skulle inträffa efter påbörjad behandling.

Graviditet
Användning under graviditet kan inte rekommenderas.

Amning
Användning under amning kan inte rekommenderas.

Trafikvarning
Vid behandling med Hypermin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs såsom vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

Att tänka på vid användning
Hypermin skall inte användas under samma tidsperiod som du använder andra läkemedel inklusive p-piller, p-injektion och p-stav. Orsaken är att Hypermin kan minska blodkoncen-trationen och därmed effekten av andra läkemedel vid samtidig användning samt upp till två veckor efter det att du avslutat behandling med Hypermin. Biverkningsrisken kan dessutom öka om du kombinerar Hypermin med vissa andra antidepressiva läkemedel (serotoninåterupptagshämmare, nefazodon) och medel mot migrän (triptaner). Om du redan tar Hypermin samtidigt som du använder andra läkemedel bör du kontakta förskrivare innan du avslutar behandlingen med Hypermin. Dosen av andra läkemedel kan behöva minskas när du slutar behandling med Hypermin eller byter till annan produkt med johannesört.

Dosering
Vuxna och barn över 12 år:

1 tablett 3 gånger dagligen.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Överdosering
Om du fått i dig för stor mängd av Hypermin tabletter kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tfn 112, för bedömning av risken samt rådgivning.

Biverkningar
Sällsynta:
Lättare magbesvär och allergiska reaktioner. I sällsynta fall är det möjligt med ljuskänslighet, främst hos ljushyade personer och vid överdosering.

Kontakta läkare om du misstänker att Hypermin gett dig allvarliga biverkningar.

Förvaring och hållbarhet
5 år. Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras vid högst 25 ºC. Används före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Förvaras oåtkomligt för barn.