Guido Castagna

År 2002 etablerade Guido Castagna sin Choklad verkstad Giaveno, strax väster om Torino, Italien.

Han kombinerar grundläggande ingredienser med känsla och originalitet, och lägger till en personlig konstnärlig touch. De använder den bästa kakaon från hela världen och även Piedmont hasselnöt IGP, och "Signora Tonda Gentile” (bär av Tonda Gentile hasselnöt).

Guido Castagna föddes i Giaveno-Torino 1974. He studied the culinary arts of pastries, cake and chocolate for six years at the Jacopo Bartolomeo Beccari confectionery school. Han studerade de kulinariska konsterna av bakverk, kakor och choklad i sex år på Jacopo Bartolomeo Beccari konfektyr skolan. The school, founded in 1919 in Torino, is the oldest Italian public school teaching the culinary arts. Skolan, som grundades 1919 i Turin, är den äldsta italienska allmänheten skolundervisning de kulinariska konsterna.


checkout Till Kassan